Gabriella Strandberg
Översättare och språkgranskare
Gabriella ger dina engelska och tyska texter svensk språkdräkt med rätt form och innehåll. Men översättning är mer än så. Ofta krävs kvalitetssäkring av översättningar och projektledning av större översättningsprojekt. Även då är Gabriella rätt person att ringa. Hon har lång erfarenhet och behärskar de verktyg och den teknik som behövs. Gabriellas företag heter www.itbmanagement.se

gabriella@sodratornet.se
Telefon: Mobil: 0732-603403